فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پروتکل روان درمانی گروهی مثبت نگر (مثبت گرا) برای کاهش استرس و اضطراب

شرح کامل 10 جلسه پروتکل روان درمانی گروهی مثبت نگر (مثبت گرا) برای کاهش استرس و اضطراب

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرزندآوری و فرزندپروری

تبیین ضرورت فرزندآوری و چگونگی تربیت فرزندان

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرزندآوری و فرزندپروری

تبیین ضرورت فرزندآوری و چگونگی تربیت فرزندان

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان گشتالتی

شرح کامل پروتکل درمان گشتالتی در قالب 8 جلسه درمانی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان گشتالتی

شرح کامل پروتکل درمان گشتالتی در قالب 8 جلسه درمانی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان وجودی یا وجود گرایی(اگزیستانسیال)

شرح کامل 8 جلسه ای پروتکل درمان وجودی یا وجود گرایی(اگزیستانسیال)

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان وجودی یا وجود گرایی(اگزیستانسیال)

شرح کامل 8 جلسه ای پروتکل درمان وجودی یا وجود گرایی(اگزیستانسیال)

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه آموزشی روان درمانی وجودی (اگزیستانسیال)

تبیین کامل نظریه، مدل و فرایند روان درمانی وجودی(اگزیستانسال)

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه آموزشی روان درمانی وجودی (اگزیستانسیال)

تبیین کامل نظریه، مدل و فرایند روان درمانی وجودی(اگزیستانسال)

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی