فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طراحی آموزشی فارسی دوم درس فردوسی

دانلود طراحی آموزشی فارسی دوم برای 11 جلسه

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی طرح شهید همت هدیه سوم درس 18

دانلود طراحی آموزشی طرح شهید همت هدیه سوم درس 18 آیینه ی سخن گو

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی ریاضی پنجم طرح همت

دانلود طراحی آموزشی ریاضی پنجم درس اعشار در طرح شهید همت

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح شهید همت هدیه سوم درس12

دانلود طرح شهید همت هدیه سوم دبستان درس12

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی هدیه سوم طرح همت

دانلود فایل طراحی آموزشی هدیه سوم دبستان با عنوان سخن آسمانی طرح شهید همت

قیمت : 97,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم خالی طرح درس سالانه ورد

فرم خالی طرح درس سالانه

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

طرح درس ریاضی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی از طریق ايفاي نقش پایه سوم موضوع درس کسر

طرح درس ریاضی از طریق ايفاي نقش پایه سوم موضوع درس کسر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس کشور ما چگونه اداره میشود

طرح درس کشور ما چگونه اداره میشود

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی