اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوالات زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

شامل نمونه سوالات زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Protein Engineering Market Size, Share, Growth Factors, Competitive Landscape, with Regional Foreca

The new market report titled ‘Protein Engineering Market,’ published by Roots Analysis is one of the most sought-after solutions for businesses operating in the Protein Engineering Market.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درمان هاي فيزيكي و داروئي دربيماري هاي تخصصي

درمان هاي فيزيكي و داروئي دربيماري هاي تخصصي

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آراستگی محیط کار (5S)

آراستگی محیط کار (5S)

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقيت و نوآوري

خلاقيت و نوآوري

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم زندگی ما و آب با روش ای5

دانلود فایل طرح درس علوم سوم با روش e5 ای5 با عنوان زندگی ماو آب

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم ششم با روش بارش مغزی سالم بمانیم

دانلود طرح درس علوم ششم با روش بارش فکری

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی علوم سوم با روش اشور

دانلود طرح درس با الگوی اشور علوم سوم با موضوع زندگی ما و آب

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی ریاضی سوم با الگوی اشور

طرح درس با روش اشور ریاضی سوم با موضوع تقسیم

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کپک های آسپرژیلوزیس

تحقیق کپک های آسپرژیلوزیس

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی

تحقیق انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قارچ سیاهک

تحقیق قارچ سیاهک

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل